Privacyverklaring

Welkom bij mijn privacyverklaring als parttime fotograaf, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten en is bedoeld om in duidelijke taal te zijn opgesteld. Mocht u onvolkomenheden of onduidelijkheden tegenkomen, laat het mij dan alstublieft weten.

Contactgegevens:

– Bedrijfsnaam: Wilco de Haan Fotografie
– Website: www.wilcodehaan.nl
– E-mail: wilcodehaanfotografie@gmail.com

Doel:

Als parttime fotograaf behandel ik uw gegevens met de grootste zorg. Mijn activiteiten zijn gericht op het leveren van kwaliteitsvolle fotografie, en ik verzamel alleen de benodigde gegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Uw privacy staat voorop. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behalve zoals beschreven in deze verklaring.

Gegevensverzameling:

– Wanneer u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u verstrekte naam, e-mailadres en overige contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden en worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.
– Foto’s die ik in opdracht maak, worden bewaard als back-up, zodat u er altijd toegang toe heeft. Indien u wenst dat uw foto’s worden verwijderd, zal ik dit direct uitvoeren.

Delen van gegevens:

– Voor e-mail en mijn website maak ik gebruik van GetHost.
– Voor het verzenden van foto’s maak ik gebruik van WeTransfer.

Bewaartermijn van gegevens:

Uw gegevens worden bewaard totdat u verzoekt om verwijdering of totdat mijn website wordt beëindigd.

Cookies:

Om de werking van mijn website te optimaliseren, maak ik gebruik van cookies van verschillende diensten en plug-ins, waaronder Google Analytics. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, maar de informatie wordt geanonimiseerd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan analyse.

Beveiliging:

Uw gegevens worden op veilige servers bewaard, waarbij ik alle nodige beveiligingsmaatregelen neem. Ik maak gebruik van tweestapsverificatie en complexe wachtwoorden om uw gegevens te beschermen.

Rechten van betrokkenen:

– U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op via wilcodehaanfotografie@gmail.com.
– U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, behalve in gevallen waarin dit in strijd is met andere wetgeving.
– Contractuele overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van foto’s blijven geldig en vallen niet onder het recht op intrekking.
– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over uw gegevens, neem dan gerust contact met mij op. Ik sta altijd klaar om u te helpen.