Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst naar eer en geweten zelfgeschreven. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten.

Gegevens

Wilco de Haan Fotografie
www.wilcodehaan.nl
info@wilcodehaan.nl

Doel

Ik doe het slechts als hobby en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn hobby maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. Ik heb geen nieuwsbrief of iets dergelijke.

Deze gegevens worden verzamelt

Contactgegevens, slechts om contact met u op te nemen en contact te houden.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u daar om vraagt.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met

Voor E-mail en mijn website maak ik gebruik van GetHost. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn website beëindig.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plug-ins.

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social mediakanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social mediakanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authenticatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@wilcodehaan.nl

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving.
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst/ quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.